Usluge

Sitotisak je tehnika tiska kojom je moguće vršiti tisak na gotovo sve

Stroj za sitotisak

Sitotisak Sitotisak je metoda rada pomoću sita. To je svila napeta na okvir na kojoj je prethodno snimljen željeni motiv. Povlačenjem boje preko svile sitne čestice boje prolaze na željeni predmet i tako ostavljaju otisak zadanog motiva. Prednosti sitotiska
Boje koje se koriste u sitotisku imaju iznimno dug vijek trajanja i punoću na skoro svim tvrdim materijalima kao što su plastika, metal, drvo, guma, staklo, keramika i na tkaninama. Kada koistimo sitotisak?
Sitotisak koristimo najčešće za tisak na majice, torbe, ruksake, kape, vrećice i ostale promotivne artikle kad su za to ispunjeni uvijeti.